O spoločnosti

Slovenská spoločnosť RYBA Košice, spol. s r.o. má dlhoročnú tradíciu. Nadväzuje na existenciu štátneho podniku RYBA Košice, ktorý vznikol už v 40-tych rokoch a bol ojedinelým svojho druhu. V čase privatizácie v roku 1992 zamestnávala 78 zamestnancov, v súčasnosti v dôsledku rozšírenia výroby a obchodnej činnosti má 154 zamestnancov. Výrobné a administratívne priestory spoločnosti sú umiestnené v ucelenom areáli na vlastných pozemkoch. Spoločnosť investovala do modernizácie celého podniku v súlade s progresívnymi trendmi a normami európskej úrovne. Dlhodobé a stabilné pôsobenie spoločnosti RYBA Košice je dôkazom správneho strategického rozhodovania. Dôležitým medzníkom vo vývoji spoločnosti RYBA Košice je pridelenie identifikačnej značky SK 9-90 ES pre produkciu a vývoz do členských štátov EÚ. V súčasnosti má spoločnosť RYBA Košice päť odbytových stredísk na Slovensku a jedno v Maďarsku a 6742 aktívnych odberných miest.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je:

  • Spracovávanie morských a sladkovodných rýb
  • Výroba tradičných rybacích výrobkov
  • Výroba lahôdkových výrobkov
  • Obchodnícka činnosť
  • Distribúcia tovaru vlastnej výroby a obchodného tovaru

Kvalita
Slovenská spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o. je držiteľom certifikátu, ktorý potvrdzuje zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 22000:2005. Taktiež má zavedený systém HACCP, ktorým sa zabezpečuje kvalita a zdravotná nezávadnosť celého výrobného procesu. Denne sa vykonávajú skúšky vo vlastnom laboratóriu. Zároveň je zavedený stály veterinárny dozor. O kvalite výrobkov svedčia aj viaceré ocenenia SLOVAK GOLD.

Produkcia
Dnešný sortiment spoločnosti prezentujú dve sortimentné brandové značky: "RYBA more zdravia" - rybacie výrobky a "PIKNIK" - lahôdkové výrobky. Skupina výrobkov značky "RYBA more zdravia" pokrýva široké spektrum mrazených a chladených rybacích produktov. Sortiment značky "PIKNIK" chladené a mrazené lahôdkové produkty. Sortiment spoločnosti RYBA Košice tvorí cca 400 druhov potravinových výrobkov.                                                                       

Predajňa -  fastfood      
Fastfood Ryba Košice má v Košiciach svoju tradíciu. Svojej obľúbenosti sa tešil skôr ako vznikli prvé predajne s hotdogmi, hamburgermi, pizzérie a iné, dnes početné, siete fastfoodového stravovania. Za svoju popularitu vďačí tradičným receptúram a výrobkom, ktoré milujú nielen Košičania. Tresku, zavináče, lahôdkové šaláty, ale aj rôzne špeciality z rýb sladkovodných aj morských nájdete v ponuke v prevádzke na Južnej triede.

12.12.2019 sme v priestoroch podnikovej predajne Ryba otvorili prvé Rybabistro na Slovensku.

Prevádzka na Južnej triede 54 je otvorená od pondelka do piatku v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod.

 

Distribúcia                                                                                                                                                                                                                      
Distribúciu spoločnosť RYBA Košice zabezpečuje cez svoje distribučno-logistické centrum Calmar v rámci celého Slovenska. Vlastní vozový park 40-tich klimatizovaných nákladných vozidiel IVECO.