< Naspäť na Aktuality

Podpor slovenských výrobcov a vyhraj chutné zásoby

  Poslať známemu

Dokážte slovenským výrobcom a ich zamestnancom, že vám záleží na ich úsilí a nenecháte ich v štichu ani po tom, ako bude najhoršie za nami.

Odfoťte sa so slovenským výrobkom, ktorý vám pomohol prežiť náročné dni, a pridajte fotku na sociálne siete Facebook alebo Instagram  s hashtagom #zachranuJEME. My za odmenu každý týždeň vyberieme niekoľkých z vás, ktorí vyhrajú chutné zásoby

Viac na www.facebook.com/milujemetresku/ a www.zachranujeme.sk.

 

 

Pozrite si ďalšie články