< Naspäť na Aktuality

Oznam o zlúčení spoločností TAURIS Group

  Poslať známemu

Dôležitým medzníkom v živote našej spoločnosti sa stal 1. november 2021.
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1. 11. 2021 došlo k zlúčeniu našich spoločností.
Dôvodom zlúčenia je vytvorenie efektívneho výrobcu a distribútora mäsových a rybacích produktov, optimalizácia riadiacich a iných procesov a v neposlednom rade vyššia transparentnosť skupiny voči externým partnerom. Dňom účinnosti zlúčenia spoločnosti RYBA Košice spol. s r. o., TAURIS Cassovia, s.r.o., TAURIS NITRIA spol. s r. o. a CALMAR spol. s r. o. zaniknú, pričom univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv a povinností vyššie uvedených spoločností sa stane spoločnosť TAURIS, a.s. 
Výrobné portfólio a produktové značky ostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. Vlastníkom všetkých produktových značiek sa dňom zlúčenia stane TAURIS, a.s.
Zlúčením spoločností a prechodom všetkých zamestnancov spoločností skupiny TAURIS Group pod TAURIS, a. s. získali naši zamestnancom garantované benefity v zmysle Kolektívnej zmluvy TAURIS, a.s. a benefity schválené vedením skupiny TAURIS Group.

Pozrite si ďalšie články